Publicitat

Si desitgeu publicitar-vos a Agenda de Girona contacteu a través del mail adg008@agendadegirona.cat i us enviarem les tarifes de publicitat, les estadístiques i un resum de l'Agenda de Girona.